Dear Madam, Sir,
Please find hereunder the links to Intervest Offices & Warehouses’ latest press release regarding the agendas for the annual and extraordinary general meetings of 24 April 2024.

Geachte mevrouw, meneer,
Gelieve hierbij de links te vinden naar het recente persbericht van Intervest Offices & Warehouses betreffende de agenda’s voor de jaarlijkse en de buitengewone algemene vergaderingen van 24 april 2024.


Pièces jointes

  • NL_Agenda general meetings_20240322_NL
  • ENG_Agenda general meetings_20240322_EN